Godišnji plan Muzičke škole

Godišnji plan Muzičke škole za školsku
2022-2023. godinu.

Godišnji plan Muzičke škole za školsku
2021-2022. godinu.

Godišnji plan Muzičke škole za školsku
2020-2021. godinu.

Razvojni plan Muzičke škole od 2018-2023.

Pravilnici

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

Pravilnik o sticanju i raspolaganju sopstvenim prihodima, donacijama i humanitarnom pomoći

Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa

Statut Muzičke škole


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o pravima, obavezama, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju

Pravilnik o radu Muzičke škole

Planovi i izveštaji

Izveštaj o realizaciji plana za 2022. godinu.

Izveštaj o realizaciji plana za 2021. godinu.

Plan mera za 2022. godinu

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

Scroll to Top