•  Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenih, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja  –  Preuzmi

 

  •  Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi  –  Preuzmi

 

  • Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada  –  Preuzmi

 

  • Pravilnik o opštinskom savetu roditelja  –  Preuzmi

 

  • Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita  –  Preuzmi

 

  • Pravilnik o sadržaju i načinu vodjenja evidencije i izdavanju isprava u osnovnoj školi  –  Preuzmi

 

  • Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove  –  Preuzmi

 

  • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim i umetničkim školama u području rada kultura,umetnost i javno informisanje  –  Preuzmi

 

  • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  –  Preuzmi

 

  • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  –  Preuzmi

 

  • Zakon o sredjem obrazovanju i vaspitanju  –  Preuzmi

 

 

 

 

 

Scroll to Top