invisible hit counter Nastavni planovi i programi - Muzička škola "Stanislav Binički" | Leskovac

Nastavni planovi i programi

  • Nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja  –  Preuzmi

 

  • Nastavni plan i program za srednju muzičku školu  –  Preuzmi

 

  • Plan i program nastave i učenja za OMŠ  –  Preuzmi

 

  • Revidirani raspored izrade pismenih zadataka – Preuzmi