Festival gitare održava se u organizaciji Muzičke škole „Stanislav Binički” u Leskovcu. Internacionalni festival gitare je javna muzičko-pedagoška manifestacija koji ima za cilj dvogodišnje sagledavanje rezultata rada učenika i muzičkih pedagoga na instrumentu – gitara. Otvoren je za redovne i vanredne učenike svih osnovnih i srednjih muzičkih škola, srodnih muzičkih institucija, studente muzičkih akademija i fakulteta muzičkih umetnosti. Festival gitare organizuje se u saradnji sa institucijama Grada Leskovca i održava se svake druge godine (bijenalno). Festival će se održati u Leskovcu u prostorijama Muzičke škole „Stanislav Binički” i „Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju” u periodu od 01 – 03. marta 2019. godine.

 

 

Discipline

SOLO GITARA
• I kategorija – (učenici prvog i drugog razreda osnovne
muzičke škole); dve ili više kompozicija po sopstvenom
izboru – trajanje izvođenja nije ograničeno.
• II kategorija – (učenici trećeg i četvrtog razreda osnovne
muzičke škole); dve ili više kompozicija po sopstvenom
izboru – trajanje izvođenja do 7 minuta.
• III kategorija – (učenici petog i šestog razreda osnovne
muzičke škole); dve ili više kompozicija različitog karaktera
po sopstvenom izboru – trajanje izvođenja do 10 minuta.
• IV kategorija – (učenici prvog i drugog razreda srednje
muzičke škole); dve ili više kompozicija različitog karaktera
po sopstvenom izboru – trajanje izvođenja do 13 minuta.
• V kategorija – (učenici trećeg i četvrtog razreda srednje
muzičke škole); dve ili više kompozicija različitog karaktera
po sopstvenom izboru – trajanje izvođenja do 16 minuta.
• VI kategorija – (studenti prve i druge godine osnovnih
studija ); više kompozicija različitog karaktera po sopstvenom
izboru – trajanje izvođenja do 20 minuta.
• VII kategorija – (rođeni 1989. i mlađi); više kompozicija
različitog stila i karaktera po sopstvenom izboru – trajanje
izvođenja do 25 minuta.

 

 

Kamerna muzika

• I kategorija – učenici I, II i III razreda osnovne muzičke
škole; do 7 minuta slobodnog programa.
• II kategorija – učenici IV, V i VI razreda osnovne muzičke
škole; do 12 minuta slobodnog programa – više kompozicija
različitog stila i karaktera.
• III kategorija – učenici srednje muzičke škole; do 18
minuta slobodnog programa – više kompozicija različitog
stila i karaktera.
• IV kategorija – studenti; do 20 minuta slobodnog
programa – više kompozicija različitog stila i karaktera od
kojih je jedna ciklična.

 

 

Nagrade

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija.
95 – 100 bodova I nagrada
85 – 94,99 bodova II nagrada
75 – 84,99 bodova III nagrada
65 – 74,99 bodova pohvala
Pobednici svake kategorije dobijaju robne nagrade. Žiri će
proglasiti laureata festivala koji će dobiti novčanu nagradu.
Svim učesnicima festivala i njihovim predmetnim
profesorima biće uručene diplome.

 

 

 

Prijave

Rok za podnošenje prijava je 25.februar 2019. godine.
Kandidati su dužni da uz popunjeni prijavni list podnesu i
sledeća dokumenta:
1. Fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
2. Dokaz o uplati
Donacije za učešce na festivalu iznose: za I, II i III kategoriju
3.000 RSD-a, za IV, V, VI i VII kategoriju 3.500 RSD-a
i 1.000 RSD-a po ucesniku u svim kategorijama kamerne
muzike.
Doplata za majstorske radionice po času je 1.500 RSD-a
(broj aktivnih učesnika majstorskih radionica je
ograničen).
Uplate izvršiti na tekuci račun Muzičke škole „Stanislav
Binicki” u Leskovcu 840–4839760–02, svrha uplate:
donacija za 15. Internacionalni festival gitare, Leskovac.
Svaki kandidat ima mogucnost prijavljivanja u više disciplina.
U tom slucaju, takmičar je dužan da izvrši uplatu za
svaku disciplinu za koju se prijavljuje.
Prijavu sa navedenim dokumentima poslati na adresu:
Muzička škola „Stanislav Binički”,
Ul. Mlinska br.2, 16000 Leskovac ili na e-mail
info@sbinicki.edu.rs. Obrazac prijave možete preuzeti

 

 

Napomena

O vremenu održavanja proba i takmičenja za svakog
kandidata možete se informisati na sajtu
www.sbinicki.edu.rs, zvaničnoj Facebook stranici
@InternationalGuitarFestivalLeskovac kao i putem
telefona +381 016 248-402.
Odluke žirija su neopozive. Žiri ima pravo da ne
dodeli prvo mesto. Član žirija ne ocenjuje učenika iz
svoje škole ili klase. Kandidati u disciplini Solo gitara
sve kompozicije izvode napamet, kandidati u disciplini
Kamerna muzika ne moraju izvoditi kompozije
napamet. Takmicenje je javno. U slucaju otkazivanja
kandidata uplacena donacija se ne vraca.
Takmičari sami snose troškove puta i smeštaja.
Organizator zadržava pravo na izmene.

 

Aktivnosti festivala                                                                                               
Koncerti, takmicenje i majstorske radionice.

Informacije o smeštaju
Hotel Groš 016/ 220 900
Pansion Perla 016/ 236 020
Hotel Bell 016/ 602 900

 

XV Festival gitare

 

Tel: +381 016 248 402
Adresa: Mlinska 2, 16000 Leskovac
E-mail: info@sbinicki.edu.rs
www.sbinicki.edu.rs
@InternationalGuitarFestivalLeskovac

Scroll to Top