Negovanju muzičke kulture kod nas, pažnja je počela da se poklanja tek posle Drugog svetskog rata. Uviđajući veliki nedostatak u kulturnom životu u gradovima širom Srbije, tadašnja Narodna vlast počela je da se zalaže za otvaranje muzičkih institucija čime bi se pokrenuo kulturni život. Gde god su postojali i minimalni uslovi, gradski odbori su, uz podršku Ministarstva prosvete Srbije, počeli da otvaraju Muzičke škole. Među prvima otvorene su škole u Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Zaječaru i Vranju. Rešenjem Ministarstva prosvete, jula 1949. godine otvorena je Muzička škola u Leskovcu sa sledećim odsecima: klavirski, violinski, odsek za violončelo i kontrabas, dvogodišnji tečaj za solo pevanje i odsek za duvačke instrumente. Te godine iznajmljena je zgrada za smeštaj škole u ulici Južnomoravskih brigada. Ovo je bio neadekvatan prostor, nedostajali su inventar i instrumenti, a nastavno osoblje je bilo malobrojno. Ipak, interesovanje za ovu školu kod građana i omladine bilo je veliko još od prvog dana.


Zgrada u ulici Južnomoravskih brigada u kojoj je otvorena Niža muzička škola

Početkom 1951. godine škola je dobila nove prostorije u tadašnjoj zgradi Sindikata. U ovoj zgradi bio je dovoljan broj učionica i vežbaonica, ali ambijent u kome su se nalazile školske prostorije nije odgovarao potrebama jedne umetničke institucije zbog velikog broja organizacija i ustanova koje su bile smeštene u istoj zgradi. Škola je 1952. godine preseljena u zgradu u Ulicu 29.novembra. Za prvih deset godina svoga postojanja škola se u priličnoj meri snabdela potrebnim inventarom, nameštajem i muzičkim instrumentima, posebno klavirima i duvačkim instrumentima Do tada poznata kao Niža muzička škola, od 1959. godine škola je ponela ime Stanislava Biničkog, našeg istaknutog kompozitora, dirigenta i pedagoga. Desetogodišnjica postojanja obeležena je u zgradi Auto-transportnog preduzeća, u sklopu današnje autobuske stanice, odakle se 1962. godine seli u prostorije današnjeg Radio Leskovca.


Zgrada današnjeg Radio Leskovca u kojoj je bila smeštena Muzička škola

Sa otvaranjem Radio-stanice 1974. godine škola je prebačena u zgradu porodilišta – Mlinska ulica br. 2 gde se i danas nalazi. Od 1978. godine počinje da radi i Srednja muzička škola i to kao samostalna ustanova, u zgradi Niže muzičke škole, sa instrumentalnim odsecima za klavir, violinu, flautu i trubu. Rešenjem SO Leskovac od 1988. godine Muzička škola “Stanislav Binički” radi kao jedinstvena samostalna ustanova koja danas ima predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nastavna i celokupna delatnost Muzičke škole “Stanislav Binički” odvija se u zgradi u Mlinskoj ulici u kojoj danas ima dvadesetak učionica za kolektivnu i individualnu nastavu i nekoliko prostorija za stručno osoblje i administraciju. Problem kamerne sale rešen je u suterenskom prostoru škole 1994. godine, ali se zbog stalno prisutne potrebe za obnavljanjem školskog inventara i nedostatka prostorija i danas radi na rešavanju tog problema. U školskoj 2001/2002. godini pristupilo se formiranju školske biblioteke-nototeke koja danas ima veliki knjižni fond sačinjen od stručne literature, časopisa, notnog materijala i brojnih zvučnih zapisa.


Današnji izgled škole

Svojim radom škola je vremenom postala nezaobilazni činilac u obrazovnom i kulturnom životu ne samo Leskovca, nego i Jablaničkog okruga. Godine 1991. otvorena su izdvojena odeljenja škole u Vlasotincu i Lebanu a od 2003. i odeljenje za osnovno muzičko obrazovanje u Medveđi.

Scroll to Top