Još od prvih dana osnivanja, interesovanje za muzičku školu bilo je veliko. Na osnovu istorijata škole saznajemo da je na početku školske 1949/1950. godine u Muzičku školu upisano 133 učenika na odsecima za klavir, violinu, violončelo i duvački odsek. Počelo je da se radi ozbiljno i predano, a prvi javni nastup izveden je 14. juna 1950. godine u Gradskom narodnom pozorištu. Pored redovne nastave iz instrumenata održavaju se i časovi uporednih predmeta: solfeđo, teorija, hor i orkestar. Rad orkestra škole naročito je zapažen, kako nastupima na školskim priredbama, tako i aktivnostima u okviru kulturnih manifestacija, a hor škole je u saradnji sa Društvom prijatelja muzike održao brojne koncerte u gradovima širom zemlje. Na kraju školske 1953/1954. godine iz škole izlazi prva generacija svršenih učenika klavirskog i violinskog odseka (jedan sa klavirskog i četiri učenika sa violinskog odseka). U toj godini kolektiv dobija značajan broj novih profesora koji daju vidan doprinos radu Muzičke škole.

 Prva generacija svršenih učenika
klavirskog i violinskog odseka sa svojim nastavnicima

U godinama koje su usledile, Muzička škola je postepeno razvila veoma živu aktivnost u vršenju svoje kulturne misije. Desetogodišnjica rada Niže muzičke škole bila je prva prilika da se sumiraju rezultati dotadašnjeg pređenog puta. Skicu za portret škole nakon deset godina ilustrujemo samo sa nekoliko podataka koje smo pronašli: za deset školskih godina školu je, na nivou svih odseka, upisalo ukupno 1250 učenika. U periodu od 1952. do 1959. godine završilo je 60 učenika (na violinskom 20, klavirskom 16, a na odseku za kontrabas i duvačkom odseku ukupno 24 učenika). Time je zaokružena prva značajna faza u razvoju jedne mlade ali po svom stilu rada već prepoznatljive institucije.

Prvih deset generacija učenika Muzičke škole

Kako su godine prolazile povećavalo se interesovanje za muzičko obrazovanje u Leskovcu i okolini. Samim tim i broj učenika bio je sve veći. Kako bi ispunila zahteve i potrebe svojih učenika, škola je morala da proširi svoju delatnost. U septembru 1978. godine osnovana je i Srednja muzička škola. To je period kad su u školi počeli da rade mladi diplomirani pedagozi, koji su doprineli da škola postane još uspešnija:Šerif Damadžić, profesor teoretske nastave i dirigent, Nebojša Todorović, muzikolog, Nadica Damadžić, Marijana Ivančević i Ksenija Veljović, profesori klavira, Slobodanka Savić, profesor flaute, Maja Cakić, profesor violine, Marina Rakočević, profesor viole, Dejan Veljković, profesor klarineta. Posebno treba pomenuti Nebojšu Petkovića, dobitnika Oktobarske nagrade Grada Beograda i nagrade FMU u Beogradu Emil Hajek, za najtalentovanijeg studenta. Nebojša Petković radio je kao korepetitor i profesor klavira u našoj školi. Danas živi i radi u Parizu.

Delatnost Srednje škole proširuje se i na teoretski odsek koji je osnovan 1991/1992.godine. Školske 1998/1999. godine u Nižu školu upisano je oko 300 učenika, u Srednju 115 i oko 150 učenika u izdvojenim odeljenjima. Srednja škola tada, osim teoretskog, ima i klavirski odsek, gudački odsek za violinu, violu i violončelo, odsek gitare, harmonike, solo pevanja i duvački odsek za flautu, klarinet i trubu.

Danas, posle 60 godina uspešnog rada, Muzička škola “Binički” u Leskovcu obrazuje učenike i polaznike po programu za:
– muzičko zabavište (rad na muzičkom opismenjavanju dece predškolskog uzrasta)
– pripremno odeljenje  (muzičko opismenjavanje dece prvog i drugog razreda OŠ)
– osnovno muzičko obrazovanje u trajanju od dve, četiri ili šest godina
– srednje četvorogodišnje obrazovanje u obrazovnim profilima :
muzički izvođač – instrumentalista, muzički saradnik- teoretičar i muzički saradnik – etnomuzikolog

Odseci u Osnovnoj muzičkoj školi

 • klavir
 • harmonika
 • gitara
 • violina
 • violončelo
 • solo-pevanje
 • truba
 • klarinet
 • flauta
 • saksofon

Obrazovni profili u Srednjoj muzičkoj školi

 • muzički izvođač – instrumentalista
 • muzički saradnik – teoretičar
 • muzički saradnik – etnomuzikolog

Pored navedenih odseka treba pomenuti da je od školske 2008/2009. godine uvedena nastava za instrumente saksofon i bas gitaru, kao i odsek za etno- muzikologiju.

Danas, Muzička škola “Stanislav Binički”, sa oko 800 učenika, 110 profesora i direktorom Mirjanom Kostić, spada među najveće i najuspešnije škole na nivou Republike Srbije.

Kolektiv Muzičke škole ”Stanislav Binički” u Leskovcu

Klavirski odsek Muzičke škole “Stanislav Binički” u Leskovcu postoji od samog osnivanja škole. Danas, posle punih 60 godina postojanja osnovne i 30 godina postojanja srednje škole, klavirski odsek radi kao najveći i najbrojniji u školi, sa više od 20 profesora, nastavnika i korepetitora. Neki od njih su nekadašnji učenici ove škole. U njoj su stekli svoja prva znanja i iskustva koja su kasnije usavršili na nekom od Fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Klavirski odsek Muzičke škole

Kao i klavirski odsek, od samog početka rada muzičke škole postoji odsek za gudače, tačnije odsek za violinu, violončelo i kontrabas. Kako saznajemo iz školskog istorijata, u školi su od samog početka radili kvalifikovani muzičari za navedene instrumente.

Danas u školi radi 6 profesora violine, jedan profesor viole i jedan profesor violončela. Većina profesora su angažovani i u vanškolskim aktivnostima, kao članovi Kamernog gudačkog orkestra Amorozo, sa kojim redovno nastupaju na brojnim koncertima i kulturnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu. Počev od školske 2008/2009. godine, profesorima pomenutog gudačkog odseka pridružuju se profesori i nastavnici odseka za gitaru i solo pevanja, tako da, dotadašnji gudački, prerasta u žičani odsek škole. Trenutno u školi radi jedan profesor i tri nastavnika gitare, i tri profesora solo pevanja.

Odsek za žičane instrumente

Duvački odsek, takođe, postoji od samog osnivanja škole. Zbog nedostatka nastavnog kadra u Leskovcu, nastavu duvačkih instrumenata održavali su predavači iz drugih gradova Srbije. Stalni radni odnosi zasnovani su tek od 1980. godine, sa dolaskom mlađih generacija muzičara, od kojih su neki bivši učenici škole. Sve do školske 2006/2007. godine na duvačkom odseku mogla su se pohađati samo tri instrumenta: flauta, truba i klarinet. Od 2007. godine otvoren je i odsek za saksofon za koji vlada veliko interesovanje. Danas u školi rade tri profesora flaute, jedan profesor trube i dva profesora klarineta, od kojih je jedan i profesor saksofona.

Duvački odsek Muzičke škole

Odsek za harmoniku najpre je postojao samo u Nižoj muzičkoj školi. Otvaranjem ovog odseka u Srednjoj školi, septembra 1993. godine, Muzička škola u Leskovcu postaje jedan od centara za učenje harmonike u Srbiji. Već godinama vlada veliko interesovanje za ovaj instrument, ne samo u Leskovcu već i u Vlasotincu, Lebanu i Medveđi. Najveći odziv učenika je u osnovnoj školi, dok u srednjoj školi svake godine na ovom odseku prosečno diplomira pet učenika. Danas u školi, kao i u izdvojenim odeljenjima, rade četiri profesora i četiri nastavnika harmonike.

Odsek za harmoniku Muzičke škole

Školske 1991/1992. godine u okviru Muzičke škole počinje da radi i teoretski odsek. Dugi niz godina, učenici koji su pohađali nastavu u Osnovnoj muzičkoj školi u Leskovcu, nisu bili u mogućnosti da u istoj školi nastave školovanje na teoretskom odseku, već su morali da to čine u nekom drugom gradu. Prve generacije učenika koji su pohađali ovaj odsek sada su već fakultetski obrazovani profesori, a neki od njih su i predavači u školi. Iako je po godinama postojanja teoretski odsek znatno “mlađi” od ostalih instrumentalnih odseka škole, po broju predavača ovaj odsek je najbrojniji u školi a ne zaostaje u uspesima. Dokaz za to su nagrade na takmičenjima Muzičke omladine i raznim smotrama i nadmetanjima iz oblasti solfeđa, istorije muzike, muzičkih oblika i sl. Jedna od veoma značajnih aktivnosti u okviru teoretskog odseka je i projekat Multimedijalna prezentacija radova, koja se odvija na kraju svake školske godine, i koja je od strane Zajednice muzičkih i baletskih pedagoga Srbije proglašena jednom od najboljih. Zahvaljujući ovom projektu, učenicima teoretskog odseka omogućeno je da u saradnji sa svojim profesorima – mentorima javno prezentuju svoje radove iz različitih oblasti kao što su teorija i istorija muzike, muzički oblici i sl. Takođe u okviru brojnih aktivnosti ovog odseka ističemo i učešće na takmičenjima Muzičke omladine Srbije na kojima su zabeleženi zapaženi rezultati. Godine 2004. aktivnost u svojstvu nosioca i organizatora 19. Kviz-takmičenja Muzičke omladine Srbije imala je i naša škola. Značajan doprinos u njegovoj organizaciji i realizaciji imali su profesori i nastavnici teoretskog odseka zajedno sa profesorima uporednog klavira.

Teoretski odsek Muzičke škole

 

Teoretski odsek – uporedni klavir

Scroll to Top