XVII INTERNACIONALNI FESTIVAL GITARE

Festival gitare održava se u organizaciji muzičke škole „Stanislav Binički” iz Leskovca. Internacionalni festival gitare je javna muzičko-pedagoška manifestacija koji ima za cilj dvogodišnje sagledavanje ezultata rada učenika i muzičkih pedagoga na instrumentu – gitara. Otvoren je za redovne i vanredne učenike svih osnovnih i srednjih muzičkih škola i srodnih muzičkih institucija. Festival gitare organizuje se u saradnji sa institucijama Grada Leskovca i održava se svake druge godine (bijenalno).
Festival će se održati u Leskovcu u prostorijama muzičke škole „Stanislav Binički” i „Centru za stručno usavršavanje” u periodu od 05-07.05.2023.

Rok za podnošenje prijava je 29.04.2023 godine.
Kandidati su dužni da uz popunjeni prijavni list podnesu i
sledeća dokumenta:

  1. Fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
  2. Dokaz o uplati
    Donacije za učešće na festivalu iznose:

-za disciplinu solo gitara 2000 RSD-a,
-za disciplinu kamerna muzika 1.000RSD-a po učesniku.

PRIJAVA za XVII INTERNACIONALNI FESTIVAL GITARE
Scroll to Top