Republičko takmičenje iz predmeta solfeđo i teorije muzike

Muzička škola “Stanislav Binički” u Leskovcu je na 30. Republičkom takmičenju iz solfeđa i teoretskih predmeta , u organizaciji Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije ostvarila sledeće rezultate:

Iz predmeta teorija muzike: osam prvih nagrada, jedna druga nagrada i jedna pohvala;

Iz predmeta solfeđo: dve treće nagrade;

Iz predmeta kontrapunkt: tri prve nagrade;

Iz predmeta harmonija: jedna druga nagrada.

Za rezultate ovih učenika zaslužni su sledeći profesori: Valentina Petrović, Milica Ikonić, Miroljub Cvetković, Aleksandar Graočankić, Ana Sapundžić.

Scroll to Top