Stanislav Binički – Život i stvaralaštvo

Rođen je 1872. godine u selu Jasika kod Kruševca. Prva muzička znanja i praksu Stanislav Binički stiče tokom gimnazijskog školovanja. Po položenoj maturi upisuje se na Filozofski fakultet u Beogradu, gde nastupa kao pevač u Akademskom pevačkom društvu Obilić i Beogradskom pevačkom društvu, a sam osniva Muzičko društvo, koje ima za cilj da neguje instrumentalnu i orkestarsku muziku. Posle završetka studija, Binički radi kao… Nastavak teksta

Od početne ideje do danas

Negovanju muzičke kulture kod nas, pažnja je počela da se poklanja tek posle Drugog svetskog rata. Uviđajući veliki nedostatak u kulturnom životu u gradovima širom Srbije, tadašnja Narodna vlast počela je da se zalaže za otvaranje muzičkih institucija čime bi se pokrenuo kulturni život. Gde god su postojali i minimalni uslovi, gradski odbori su, uz podršku Ministarstva prosvete Srbije, počeli da otvaraju Muzičke škole. Među prvima otvorene su škole u Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Zaječaru i Vranju. Rešenjem Ministarstva prosvete, jula 1949. godine otvorena je Muzička škola u Leskovcu sa sledećim odsecima… Nastavak teksta

Portret naše škole

Još od prvih dana osnivanja, interesovanje za muzičku školu bilo je veliko. Na osnovu istorijata škole saznajemo da je na početku školske 1949/1950. godine u Muzičku školu upisano 133 učenika na odsecima za klavir, violinu, violončelo i duvački odsek. Počelo je da se radi ozbiljno i predano, a prvi javni nastup izveden je 14. juna 1950. godine u Gradskom narodnom pozorištu. Pored redovne nastave iz instrumenata održavaju se i časovi uporednih predmeta: solfeđo, teorija, hor i orkestar. Rad orkestra škole naročito je zapažen, kako nastupima na školskim priredbama, tako i aktivnostima u okviru kulturnih manifestacija, a hor škole je u saradnji sa Društvom prijatelja muzike održao… Nastavak teksta

Dobar rad – još bolji rezultati

Na osnovu arhivskih podataka kojim raspolažemo, učenici Niže muzičke škole su 1956. godine učestvovali na Omladinskom muzičkom festivalu koji se svake godine održavao u Zaječaru. Posebno je zapažen uspeh naših učenika na prvom festivalu kada su četiri učenika škole nagrađena diplomama i novčanim nagradama. Od tog perioda, Muzička škola “Stanislav Binički” spada među škole koje su učestvovale na skoro svim takmičenjima i festivalima, koji su usledili narednih godina, i na njima ostvarivala zapažene rezultate, zahvaljujući predanom i uspešnom radu učenika i njihovih profesora. Kako nismo u mogućnosti da nabrojimo sve nagrade, za ovu priliku izdvojićemo… Nastavak teksta

Novi muzički poduhvati

Profesori Muzičke škole “Stanislav Binički” u svom stalnom traganju za novim i originalnim rešenjima pored stalnih nastavnih aktivnosti, praktičnog rada sa učenicima, internih časova, javnih nastupa i mnogobrojnih takmičenja, uvek su spremni za neke nove muzičke poduhvate. Jedan od njih je i izdavačka delatnost. Godine 2003. izlazi prvi dvobroj časopisa škole “Tempo distinto” (što u prevodu znači drugačiji tempo). Časopis je realizovala grupa profesora, učenika i saradnika predvođena profesorom Marijanom Prokić. Časopis je imao veoma jasnu uređivačku koncepciju. U okviru svakog broja obavezne rubrike bile su… Nastavak teksta

Scroll to Top