Finansijska dokumenta

  • Poziv za podnošenje ponuda (13.07.2022.) – Preuzmi

 

  • Završni račun za 2018. godinu  –  Preuzmi

 

  • Izveštaj o izvršenju budžeta od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine  –  Preuzmi

 

  • Predlog finansijskog plana za 2020. godinu  –  Preuzmi

 

  • Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine.  –  Preuzmi