Prijava za polagnje prijemnog ispita za upis u prvi razred osnovne muzičke škole | Školska 2024/2025.

Dragi roditelji i učenici,  vaše prijave za polaganje prijemnog ispita za upis u prvi razred osnovne muzičke škole u školskoj 2024/2025. godini možete obaviti elektronskim putem popunjavanjem ovog formulara.

Informacije koje budete uneli nakon popunjavanja i klikom na dugme POŠALJI biće sačuvane u bazi podataka naše škole.

 O tačnom vremenu održavanja prijemnog ispita kandidati će biti obavešteni preko sajta škole ili na telefon 016/248-402.  Sve dodatne informacije o prijemnom ispitu možete dobiti na telefon 016/248-402.

  • U matičnoj školi u Leskovcu konkurs se raspisuje sledeće instrumente: harmonika, flauta, truba, saksofon, klavir, klarinet, violina, violončelo, srpsko tradicionalno pevanje, solo pevanje i gitara.
  • U izdvojenom odeljenju Muzičke škole u Vlasotincu konkurs se raspisuje za sledeće instrumente: violina, flauta, klarinet, klavir i harmonika.
  • U izdvojenom odeljenju Muzičke škole u Lebanu konkurs se raspisuje za harmoniku, klavir i gitaru i srpsko tradicionalno pevanje.
  • U izdvojenom odeljenju Muzičke škole u Medveđi konkurs se raspisuje za klavir i gitaru.

Za učenike do drugog razreda osnovne škole omogućeno i prijavljivanje za pripremni razred Muzičke škole. Za pripremni razred se ne polaže prijemni ispit.

Scroll to Top