Ledamus Solo

Koncert Violete Pančetović Radaković

U petak, 05.11.2021. u svečanoj sali grada Leskovca, sa početkom u 19 časova, održan je koncert Violete Pančetović Radaković uz pratnju Vladimira Gligorića na klaviru.
Na programu su bila dela Dejana Despića.
Dr um. Violeta Pančetović Radaković diplomirala je i magistrirala solo pevanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je završila I doktorske studije pod mentorstvom profesora emeritus Radmile Bakočević. Usavršavala se na „Accademia Verdiana“ i „Accademia di Canto Domenico Alaleona“ u Italiji. Umetničko delovanje dr um. Violete Pančetović Radaković obuhvata širok dijapazon solističkih realizacija: od dela najstarijih majstora solo pesme, preko baroka, romantičara, operskih arija, do muzike 20. veka. Pored koncertne delatnosti dr um. Violeta Pančetović Radaković bavi se i pedagoškim radom. Redovni je profesor na katedri za solo pevanje na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Vladimir Gligorić pijanista, rodjen je u Beogradu 1979. godine. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu diplomirao je u klasi Jokut Mihailović, a magistrirao i doktorirao u klasi Aleksandra Serdara. Usavršavao se i na Konzervatorijumu za muziku u Ženevi. Dobitnik je nekoliko domaćih i medjunarodnih priznanja za svoj umetnički rad.
Vladimir Gligorić je zaposlen na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

 


Ledamus SoloLedamus SoloLedamus SoloLedamus SoloLedamus SoloLedamus SoloLedamus Solo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top